file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Pressmeddelande 29 maj 2019

Aspect Properties AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat kalla på fordringshavarmöte samt bjuda in till informationsmöte gällande obligationslån med kortnamn ASPEO1.

Obligationslånet, med kortnamnet ASPE01 och ISIN-kod SE0009995236 hade enligt obligationsvillkoren Återbetalningsdag den 31 maj 2019.

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat att kalla på ett fordringshavarmöte till den 28 juni 2019 då Återbetalning inte kommer att kunna ske på utsatt datum. Bolaget väljer också att bjuda till en informationsträff redan den 10 juni 2019 för att informera om befintlig läget i de olika projekten, utsikter och nuvarande finansiella situation.

För ytterligare information kontakta

Joakim Blomqvist, verkställande direktör. Telefon 072-853 44 33, joakim.blomqvist@aspectproperties.se eller besök www.aspectproperties.se

Denna information är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2019 klockan 1000CET.

Aspect Properties är ett onoterat fastighetsutvecklingsbolag. För mer information om Aspect Properties AB (publ) se www.aspectproperties.se