file-empty map-marker cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right google google2 google3 google-drive facebook facebook2 instagram spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 skype linkedin linkedin2 pinterest pinterest2

Sund

Aspect Properties AB och ARKLAB har skapat tävlingsförslaget ”Sund”.
Avsikten har varit att skapa en ekologisk och social portal till staden Sundbyberg.

Husets förebild är ett träd och trädets förmåga att vara en grön lunga i staden. Ett hus som producerar energi snarare än förbrukar den.

Tillsammans med de tyska klimatingenjörerna Transsolar är huset utvecklat för att över årsväxlingarna producera energi.

Solcellerna i fasaden gör de boende till elproducenter i stället för elkonsumenter. Solenergin omvandlas till el och hjälper till att driva tekniska installationer och uppvärmning. Överskottsenergi lagras i batterier på elcyklar och elbilar.

Huset är organiserat efter ett modulsystem, 4×4 meter, för skapa förutsättningar för ett varierat boende och en komplex social struktur. Lägenheterna går att forma så att de skiljer sig radikalt åt från våning till våning. Där finns små studior, familjelägenheter, några riktigt stora lägenheter och etagelägenheter som ger de boende en känsla av att ha ett hus i huset. Konstruktionen klarar också förskjutningar i sidled, vilket öppnar för många olika terrasser.